سفارش انواع خرما

مصرف روزانه چند عدد خرما علاوه بر تامین بخشی از انرژی مورد نیاز بدن می تواند تامین کننده مقداری از ویتامین های مورد نیاز و املاحی مانند پتاسیم، آهن و منیزیم باشد. خواص درمانی و پیشگیرانه خرما سال هاست به اثبات رسیده است و مصرف روزانه انواع آن می تواند تاثیر مطلوبی در سلامت داشته باشد.

جمعیت کشور حدود ۸۵ میلیون نفر است و چنانچه هر نفر سالانه ۱۰ کیلو خرما مصرف کند سالانه ۸۵۰ هزار تن مصرف داخلی است و ۳۵۰ هزار تن باقیمانده نیز مصرف بخش صنعتی خواهد شد.

علایق و ذائقه مردم در مصرف خرما متفاوت است؛ در برخی مناطق ارقام نرم یا تر (با رطوبت حدود ۳۰ درصد) مثل «برحی»، «کبکاب»، «مضافتی» و «گنطار» و در برخی مناطق خرماهای خشک و نیمه خشک (با رطوبت ۱۰ تا ۲۵ درصد) مثل «استعمران»، «خضراوی»، «دیری» و «زاهدی» مصرف می شوند.