محصولات

شرکت خرمای هانی محصولات خود را بصورت ارگانیک و با آخرین تکنولوژی روز دنیا تولید می کند

شرکت نخل خرمای هانی

شرکت هانی جنوب با 14 سال سابقه در عرصه صادرات و بسته بندی خرما،توانسته است محصولات خود را به استان های خوزستان، تهران، فارس، البرز، اصفهان، همدان و همچنین کشور های امارات و آلمان صادر کند.

شرکت بازرگانی هانی جنوب با در اختیار داشتن سردخانه صنعتی در شهرستان دشتستان اقدام به عرضه و صادرات خرما کبکاب با دو گونه درجه ۱ و درجه ۲ می نماید. محصولات این شرکت با حذف واسطه و به قیمت تولید خواهد بود. صادرات خرما کبکاب با بسته بندی شرکت نخل هانی جنوب و پس از همگن سازی عرضه می شود.

بسته بندی جدید

خرمای صادراتی کبکاب

خرما کبکاب از نام های آشنا و شناخته شده خرما در ایران است که شهرت و محبوبیت زیادی در بین مصرف کنندگان خرما دارد.

این خرما که از انواع خرماهای صادراتی ایران هم تلقی میشود دارای دو نوع مصرف بصورت رطب و خارک می باشد. وقتی خرمای کبکاب کاملا برسد رنگی متمایل به قهوه ای تیره دارد.

رنگ آن در زمان خارک و رطب بصورت متمایل به زرد دیده میشود.

کیفیت عمومی مطلوب

معیارهای میکروبیولوژیکی

رطوبت: 12 PC تعداد کلنی های هوازی:  کمتر از 5*10 در 1 گرم
رنگ :  زرد/قهوه ای کپک : کمتر از 500 CFU در 1 گرم
طعم: شیرین کلی فرم : زیر صفر در 0.01 گرم
وزن خالص:  700 گرم سالمونلا : صفر
وزن ناخالص:  700 + 0.11 گرم سرب: کمتر از 0.1 میلی گرم/کیلوگرم
نگهدارنده:

E220 MAX: 2000 MG/KG

کادمیم:

کمتر از 0.03 میلی گرم/کیلوگرم

خرمای کبکاب صادراتی سما

خرما کبکاب از نام های آشنا و شناخته شده خرما در ایران است که شهرت و محبوبیت زیادی در بین مصرف کنندگان خرما دارد.

این خرما که از انواع خرماهای صادراتی ایران هم تلقی میشود دارای دو نوع مصرف بصورت رطب و خارک می باشد. وقتی خرمای کبکاب کاملا برسد رنگی متمایل به قهوه ای تیره دارد.

رنگ آن در زمان خارک و رطب بصورت متمایل به زرد دیده میشود.

کیفیت عمومی مطلوب

معیارهای میکروبیولوژیکی

رطوبت: 12 PC تعداد کلنی های هوازی:  کمتر از 5*10 در 1 گرم
رنگ :  زرد/قهوه ای کپک : کمتر از 500 CFU در 1 گرم
طعم: شیرین کلی فرم : زیر صفر در 0.01 گرم
وزن خالص:  700 گرم سالمونلا : صفر
وزن ناخالص:  700 + 0.11 گرم سرب: کمتر از 0.1 میلی گرم/کیلوگرم
نگهدارنده:

E220 MAX: 2000 MG/KG

کادمیم:

کمتر از 0.03 میلی گرم/کیلوگرم

خرمای کبکاب صادراتی

خرما کبکاب از نام های آشنا و شناخته شده خرما در ایران است که شهرت و محبوبیت زیادی در بین مصرف کنندگان خرما دارد.

این خرما که از انواع خرماهای صادراتی ایران هم تلقی میشود دارای دو نوع مصرف بصورت رطب و خارک می باشد. وقتی خرمای کبکاب کاملا برسد رنگی متمایل به قهوه ای تیره دارد.

رنگ آن در زمان خارک و رطب بصورت متمایل به زرد دیده میشود.

کیفیت عمومی مطلوب

معیارهای میکروبیولوژیکی

رطوبت: 12 PC تعداد کلنی های هوازی:  کمتر از 5*10 در 1 گرم
رنگ :  زرد/قهوه ای کپک : کمتر از 500 CFU در 1 گرم
طعم: شیرین کلی فرم : زیر صفر در 0.01 گرم
وزن خالص:  700 گرم سالمونلا : صفر
وزن ناخالص:  700 + 0.11 گرم سرب: کمتر از 0.1 میلی گرم/کیلوگرم
نگهدارنده:

E220 MAX: 2000 MG/KG

کادمیم:

کمتر از 0.03 میلی گرم/کیلوگرم

خرمای کبکاب صادراتی ایران

خرما کبکاب از نام های آشنا و شناخته شده خرما در ایران است که شهرت و محبوبیت زیادی در بین مصرف کنندگان خرما دارد.

این خرما که از انواع خرماهای صادراتی ایران هم تلقی میشود دارای دو نوع مصرف بصورت رطب و خارک می باشد. وقتی خرمای کبکاب کاملا برسد رنگی متمایل به قهوه ای تیره دارد.

رنگ آن در زمان خارک و رطب بصورت متمایل به زرد دیده میشود.

کیفیت عمومی مطلوب

معیارهای میکروبیولوژیکی

رطوبت: 12 PC تعداد کلنی های هوازی:  کمتر از 5*10 در 1 گرم
رنگ :  زرد/قهوه ای کپک : کمتر از 500 CFU در 1 گرم
طعم: شیرین کلی فرم : زیر صفر در 0.01 گرم
وزن خالص:  700 گرم سالمونلا : صفر
وزن ناخالص:  700 + 0.11 گرم سرب: کمتر از 0.1 میلی گرم/کیلوگرم
نگهدارنده:

E220 MAX: 2000 MG/KG

کادمیم:

کمتر از 0.03 میلی گرم/کیلوگرم

خرمای زاهدی الماس

خرمای زاهدی یکی از انواع خشک خرما در اکثر مناطق ایران است، اما در برخی از مناطق به عنوان یک خرمای نیمه خشک شناخته شده است. خرمای زاهدی ایران،خشک با رطوبت کمتر از 14٪ است.

آنها معمولا در ماه اکتبر برداشت می شوند و به رنگ زرد طلایی هستند. عمر مفید آنها حدود 18 ماه در دمای اتاق است.خرمای زاهدی در استان های خوزستان، فارس، بوشهر و کرمانشاه تولید می شود. خرمای زاهدی به شکل بیضی شکل است که در انتها باریک تر می­شوند.

این می تواند به راحتی در تمام طول سال ذخیره شود. خارک در اواخر ماه اوت می رسد، اما فصل برداشت اوایل و اواسط سپتامبر است.این خرما در مقایسه با دیگر ارقام این میوه از شیرینی کمتری برخوردار است و برای ذائقه هایی توصیه میشود که شیرینی زیاد را نمی پسندند.

کیفیت عمومی مطلوب

اطلاعات تغذیه ای

رطوبت: کمتر از 14 درصد پروتئین ویتامین ب2
رنگ :  زرد/طلایی کالری ویتامین آ
طعم: شیرین نیاسین پتاسیم
وزن خالص:  5 کیلو گرم چربی کلسیم
وزن ناخالص: 5 + 0.15 کیلوگرم ویتامین ث فسفر
نگهدارنده:

E220 MAX: 2000 MG/KG

ویتامین ب1

گوگرد

خرمای زاهدی سالوا

خرمای زاهدی یکی از انواع خشک خرما در اکثر مناطق ایران است، اما در برخی از مناطق به عنوان یک خرمای نیمه خشک شناخته شده است. خرمای زاهدی ایران،خشک با رطوبت کمتر از 14٪ است.

آنها معمولا در ماه اکتبر برداشت می شوند و به رنگ زرد طلایی هستند. عمر مفید آنها حدود 18 ماه در دمای اتاق است. خرمای زاهدی در استان های خوزستان، فارس، بوشهر و کرمانشاه تولید می شود. خرمای زاهدی به شکل بیضی شکل است که در انتها باریکتر می­شوند.این می تواند به راحتی در تمام طول سال ذخیره شود.

خارک در اواخر ماه اوت می رسد، اما فصل برداشت اوایل و اواسط سپتامبر است. این خرما در مقایسه با دیگر ارقام این میوه از شیرینی کمتری برخوردار است و برای ذائقه هایی توصیه میشود که شیرینی زیاد را نمی پسندند.

کیفیت عمومی مطلوب

اطلاعات تغذیه ای ( در 100 گرم )

رطوبت: کمتر از 14 درصد پروتئین: 1.61 g
رنگ :  زرد/طلایی انرژی : 285gcal
طعم: شیرین کربوهیدرات : 66.77 g
وزن خالص:  10 کیلو گرم چربی: 0.54 g
وزن ناخالص: 10 + 0.18 کیلوگرم فیبر : 1.61 g
نگهدارنده:

E220 MAX: 2000 MG/KG

سدیم :

2.5 g

خرمای زاهدی

خرمای زاهدی یکی از انواع خشک خرما در اکثر مناطق ایران است، اما در برخی از مناطق به عنوان یک خرمای نیمه خشک شناخته شده است. خرمای زاهدی ایران،خشک با رطوبت کمتر از 14٪ است.

آنها معمولا در ماه اکتبر برداشت می شوند و به رنگ زرد طلایی هستند. عمر مفید آنها حدود 18 ماه در دمای اتاق است. خرمای زاهدی در استان های خوزستان، فارس، بوشهر و کرمانشاه تولید می شود. خرمای زاهدی به شکل بیضی شکل است که در انتها باریکتر می­شوند.این می تواند به راحتی در تمام طول سال ذخیره شود.

خارک در اواخر ماه اوت می رسد، اما فصل برداشت اوایل و اواسط سپتامبر است. این خرما در مقایسه با دیگر ارقام این میوه از شیرینی کمتری برخوردار است و برای ذائقه هایی توصیه میشود که شیرینی زیاد را نمی پسندند.

کیفیت عمومی مطلوب

اطلاعات تغذیه ای ( در 100 گرم )

رطوبت: کمتر از 14 درصد پروتئین: 1.61 g
رنگ :  زرد/طلایی انرژی : 285gcal
طعم: شیرین کربوهیدرات : 66.77 g
وزن خالص:  5 کیلو گرم چربی: 0.54 g
وزن ناخالص: 5 + 0.15 کیلوگرم فیبر : 1.61 g
نگهدارنده:

E220 MAX: 2000 MG/KG

سدیم :

2.5 g

محصولات ما را سفارش دهید

سفارش